CD reviews


CD review page | my music page

Jamie Aaron Kelley - Unfinished Business

Unfinished Business

Tracks

1. Don't Forbid Me
2. Since I Fell For You
3. I'll Walk Alone
4. If You Only Knew
5. You mean Everything To Me
6. Return To Me
7. No One
8. He's Got You


9. Here We Go Again
10. I Don't See Me In Your Eyes Anymore
11. Sad Mood
12. I Don't Care
13. Since You've Been Gone
14. Leave My Woman Alone
15. Down and Out
16. Poor Man's Gold
Guest reviewer: Roger Ersson:
this text is in Swedish H�r har vi en kille, Jamie Aaron Kelley, som har en trevlig r�st p�minnande lite om andra, mer k�nda, popul�ra s�ngare p� 50- och 60 talet. Det �r v�l inte direkt Elvis man t�nker p� i f�rsta hand �ven om Jamie i en del av s�ngerna p� denna CD har en del likheter med denna f�rebild.

Inledningssp�ret Don't Forbid Me �r ett bra exempel p� detta. Den sj�ngs ju f � av Elvis vid den ber�mda Million Dollar Sessions i dec 1956. I Return To Me h�r vi tydliga sp�r av den gamla Elvis-l�ten My Wish Came True och inledningen av I Don't Care (Just As Long As You Love Me) f�r en att tro att det �r Sun-l�ten I Don�t Care If The Sun Don�t Shine som �r p� g�ng, men det �r bara inledningen av refr�ngen som �r lika, b�de text- och melodim�ssigt. Om man skall n�mna fler l�tar fr�n skivan s� �r avslutningss�ngen Poor Mans' Gold ett sj�lvklart val. Elvis f�rs�k att spela in s�ngen avbr�ts ju efter endast n�gra sekunder och den version jag h�rt med upphovsmannen Mac Davis har varit av s� d�lig ljudkvalit� att det var sv�rt att njuta av den. H�r f�r vi �ntligen en bra uppfattning om vilken fint tillskott den kunde ha blivit till Elvis s�ngskatt.

F�r att f� den r�tta k�nslan och soundet p� skivan s� kontaktade Jamie Ray Walker fr�n The Jordanaires och det hela slutade med att denne hj�lpte Jamie med producerandet av plattan. Ray kontaktade t o m Bob Moore som spelade bas p� flera av Elvis inspelningar, bl a vid de fantastiska l�tar han sj�ng in i juni 1958 d� bl a I Got Stung och Ain�t That Loving You, Baby s�g dagens ljus, s� �ven denne Bob Moore deltager h�r. �vriga Elvis- musiker som medverkar p� CD:n �r DJ Fontana, Boots Randolph, Buddy Harman, Millie Kirkham och David Briggs. Sannerligen ingen d�lig samling!

Tydligen �r Jamie r�tt popul�r och k�nd i vissa kretsar i USA och han har upptr�tt i tre olika shower: The Jamie Aaron Kelley Show d�r han upptr�der som soloartist, Walk A Mile In My Shoes som han skrev och producerade. H�r f�rest�llde Jamie Elvis "genom aren", alltsa b�de p� 50-, 60- och 70 talet. Slutligen sa har vi den stora produktionen The Essence Of Elvis som �ven den t�cker in de tre �rtiondena men det �r en, i alla avseenden, st�rre och mer p�kostad produktion. H�r finns det, f�rst�s, till skillnad mot p� denna CD, gott om Elvis- l�tar.

M�ste till�gga att jag varit in p� Jamies hemsida, www.jamieaaronkelley.com d�r han g�r m�nga Elvis- l�tar. H�r kan man, i vissa s�nger, h�ra en mycket stor r�stlikhet med Elvis, bland det b�sta jag h�rt i den v�gen, faktiskt.
Roger Ersson - May 2003.http://go.to/meikel